Dansk flagengelsk flag
Få vores Nyhetsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon

Uttalanden från deltagare

Torild Groven
Hei. Dette er en verden jeg alltid har lengtet etter å komme inn i! Jeg er kjempelei meg for hvordan jeg har overhørt mine egne følelser og behov og andres følelser og behov. Men takket være en video ble håpet tent og hver dag er nå en treningsarena, enten jeg er hjemme, på jobb eller sammen med venner! Endelig kan jeg skape bedre kontakt og beholde den!

Svante Magnusson, Civilinjenör & Företagskonsult.
Jag anmälde mig till "Skapa Ditt liv – kursen" för att lära mig Giraffspråket. Det blev så bra att jag sedan också gick Utvecklingsgruppen under ett helt år. Otroligt roligt! Nya insikter och nya kära och nära vänner. Nu väntar jag på nästa Träningsgrupp. Jag rekommenderar ALLA människor att gå Claus kurser!

Ewa Harringer
Jag tyckte att allt var misslyckat i livet men... 1994 gick jag SDL första gången. Det förändrade mitt liv radikalt till det bättre. Sedan fortsatte jag i utvecklingsgrupp och psykoterapeut utbildningen. klar-98. Nu tio år senare har allt jag lärt integrerats. Jag värnar mej själv, kan sätta gränser och föra en empatisk kommunikation. Jag tar ansvar, skapar mitt liv och förverkligar mina drömmar varje dag i stort som smått. Jag uppskattar mej själv och inser att jag är värdefull. Tack Claus och Hanne!!

Lars Ott
"Jag har gjort ett uppehåll i rektorsgärningen för att slutföra mina påbörjade psykologstudier. Detta har lett till en hel del inspirerande läsning och jag börjar hitta en hel del som jag associerar med det vi gjorde hos/med er. Det är spännande eftersom erfarenheterna och kunskaperna från Skapa-kurserna fortfarande är de som jag finner störst förståelse, förklaringsvärde och förändringskraft i".

Olaf Thies
Jag gick SDL 1989 vilket blev startskottet på en livsförändring som fortfarande pågår. Efter nästan tio år som praktiserande psykoterapeut med transaktionsanalysen som grund kan jag fortfarande höra mig själv använda fraser som kommer ifrån Hanne o Claus.

Susanne Göransson
susannegoransson@hotmail.com
Skapa ditt liv kursen är en fantastisk kurs. Det var som att få nycklar till mitt liv, min kraft & min sanning! Jag fortsatte med utveclingsgruppen, som pågick under ett år! Jag tycker att Claus är en mycket skicklig terapeut & kurshållare. För mig står han för en sann villkorslöshet & en empatisk förmåga, utöver det vanliga!!

Annelie Nordström
Skapa ditt liv-kurserna, har gett mig en helt ny plattform. Jag känner mig idag mer trygg, och balanserad än jag någonsin gjort. Har lärt mig vem jag är och varför jag är som jag är. Skapat helt nya relationer till min omgivning genom empatisk kommunikation. Jag sätter idag mina gränser med respekt till mig själv och andra. Jag har tillit att livet ger mig det jag riktar min uppmärksamhet till.

Kurt Ridell, Andningspedagog:
"Det finns många kuser för den som vill utveckla sig själv. Jag har levt länge, jag har gått många kurser. Med tiden har jag blivit alltmer kritisk i mitt val av kurs och kursledare.
Jag mötte Claus på ett föredrag "Skapa Ditt Liv" och anmälde mig direkte till kursen. Jag har fortsatt med "Utvecklingskursen". Det har varit mycket givande och betytt mycket för mitt fortsatta liv"

Marianne Göthlin, lågstadielärare och studieledare:
"Det var detta som saknades på lärarhögskolan och det utgör nu grunden för mitt sociale arbete med barnen. Jag har lärt mig att sätta gränser och uttrycka mig på ett annat sätt än tidigare. Ett sätt som leder framåt, mot lösningar."

Åsa karlberg, lärare i svenska för invandrare:
"Jag står stadigare, tryggare och har ett mer avslappnat förhållande till båda elever och kollegor. Jag fick mer tillit till att de skulle ta ansvar och det gjorde de!"

Anders Frank, NO-lärare och klassföreståndare:
"Jag har fått större självrespekt. Nu är jag bättre på att se vad som fattas en elev som får problem och jag har mer mod att samarbeta med föräldrana för en lösning."

Anne-Marie Wallouch, förskollärare:
"När jag kom hem så var det helt nya veckor och jag såg världen med nya glasögon. Jag hade massa ny energi och fik en mängd nya, positiva möten. Jag bemötte barnen annorlunda och fick ett annat bemötande av dem. Det var verkligen härligt!"