Dansk flagengelsk flag
Få vores Nyhetsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon

Bok: GiraffspråkGIRAFFSPRÅK – Empatisk kommunikation.

Världen är vad vi tänker att den är. Om vi vill skapa fred och harmoni i vårt inre, i våra relationer och i världen, är det nödvändigt att kunna tänka fred och harmoni. Vi behöver ett språk att lösa konflikter på ett fredligt sätt, med respekt för våra egna och andras känslor och behov.

Giraffspråket, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg, är ett sådant språk. Det är ett språk från hjärtat som gör det möjligt för oss att uttrycka våra känslor och behov på ett sådant sätt att vi stimulerar andra att möta oss. Och att själv lyssna med empati på andras känslor och behov, oavsett hur de uttrycks – i stället för att höra analys, dom, kritik och krav, vilket vi gör med Vargspråket.

Giraffen är vald till symbol, då den är det landdjur som har störst hjärta. Den är kraftfull, rör sig med grace och har överblick – kvalitéer som karaktäriserar Giraffspråket.

Boken beskriver Giraffspråket enkelt, kort och detaljerat. Den beskriver reglerna eller ”grammatiken” – tar upp de fallgropar vi kan hamna i – ger exempel från vardagen på formuleringar på Varg- och Giraffspråk – och kommer med enkla övningar.

Claus Bülow är dansk psykoterapeut. Tillsammans med Hanne Røschke har han utvecklat och arbetar med Skapa Ditt Liv – Träningen, som är kurser i personlig utveckling, ledarkurser och utbildning till psykoterapeut. Giraffspråket har, sedan de under 1990 introducerade det i Danmark, ingått som en integrerad del av träningen och i programmet Skapa Din Hälsa, ett program som ger psykologiskt stöd till allvarligt sjuka.

Claus Bülow erbjuder föredrag och kurser i kommunikation och konflikthantering till landsting, kommuner, institutioner, företag och privatpersoner.

Kontakta os om du vill beställa boken.