Dansk flagengelsk flag
Få vores Nyhetsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon

Fire blå æg i rede

Skapa Ditt Liv

Förverkliga Dina Drömmar

Fyra dagars kurs med

Claus Bülow

 

Kursen vänder sig till alla, som önskar att ändra sitt liv i en positiv riktning. Kursen är intensiv och upplevelse orienterad. Det är teori omväxlande med grupp och parprocesser. Genom processerna får Du insikt i vilka beslut Du tidigt i livet har tagit om Dig själv och världen - dina livs mönstra - och vilka ”lagar” Du lever Ditt liv efter. Du får redskap att ändra mönstra som är negativa och begränsande till någon som är positiva och livsfrämjande och som ger dig möjlighet att leva ditt liv helt och fullt.
Vi lägger vikt vid en trygg, varm och stödjande atmosfär med respekt för där Du är i Ditt liv.

Kursen erbjuds till private samt till personalen i institutioner och företag.

På Skapa Ditt Liv – kursen får Du i en varm och trygg atmosfär, möjlighet att:

 • Gå nya stigar och vägar.
 • Skapa inre ro och harmoni.
 • Lära känna Dina inre resurser.
 • Gå på upptäcktsfärd i Dig själv.
 • Skapa klarhet och fokus i Ditt liv.
 • Öka Ditt självvärde och din självtillit.
 • Upptäcka och ändra gamla begränsande mönster.
 • Träna in nya, öppna och positiva förhållningssätt och handlingsmönster.
 • Frigöra den kreativa energi som hjälper Dig att förverkliga Dina visioner.
 • Träna Dig att sätta positiva och möjliga mål och ta steg för att förverkliga dem.
 • Lära Dig sätta gränser istället för att ständigt anpassa Dig efter andras förväntningar.
 • Lära Dig att kommunicera med empati och att lösa konflikter med respekt för Dina och andras känslor och behov.

Med Dig från kursen får du enkle, praktiska och effektiva
redskap till att fortsätta processen när du kommer hem och
till att skapa det liv Du önskar Dig – båda privat och i Ditt arbeta…

Kursen rekommenderas inte till människor med allvarliga psykiska problem.

Vi kommer icke at arrangerer flere Skapa Ditt Liv kurs!

MEN om någon framöver samlar en grupp deltagare som vill gå Skapa Ditt Liv - kursen och vill stå för att arangera kursen, kommer Claus med glädje och avhåller kursen.