Dansk flagengelsk flag
Få vores Nyhetsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon

blå stoleFöredrag om
Skapa Ditt Liv och om Giraffspråket
med Claus Bülow

I föredraget, som varar cirka tre timmar, visar jag några enkla modeller som illustrerar hur vi tidigt i livet, baserat på upplevelser vi har, gör beslut om oss själv och världen.

Dessa beslut bilder grund för våra strategier senare i livet. Hur reagerar vi på vi utmaningar? Hur bemöter vi oss själv och andra - båda privat och på jobbet?

Blir det på Vargspråket – där vi tänker i begränsningar – och där vi uttrycker oss med t.ex. kritik, anklagelser dom, skuld, ilska och aggression, som leder till konflikter och som gör det svårt att lösa dom.

Eller blir det på Giraffspråket – där vi tänker i möjligheter och visioner – där vi reagerar på det vi ser och hör i stället för på våra tolkningar och feltolkningar – har fokus på känslor och behov – tydligt ber om det vi önskar – och skapar en empatisk kontakt som leder till närhet och till kreative och hållbara lösningar på konflikter.

Jag illustrerar hur skuld, skam och ilska uppstår och kan leda till depression, utbrändhet och ångest – och jag visar hur vi kan komma ur dessa med hjälp av Giraffspråket.

Huvudvikten lägger jag på att beskriva principen i Giraffspråket som ett redskap till konflikthantering och till personlig utveckling – illustrerad med situationer från min och deltagarnas vardag.

Se daton för föredrag.