sveng
Få vores Nyhedsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon

Artikler af Claus Bülow

Vi har nedenstående artikler, som du kan læse på nettet eller downloade som PDF filer.
PDF filer kræver Adobe Acrobat Reader, som kan downloades gratis hos Adobe.
Giraf på savanene
  • Girafsprog - Empatisk Kommunikation

Et sprog fra hjertet - Et redskab til konfliktløsning.

Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig og harmonisk måde, hvor alle parter, frivilligt og med glæde, møder hinanden i deres følelser og behov. - Download PDF fil.

  • Love for vores liv.

Hvorfor taler vi Ulvesprog, når vi kunne tale Girafsprog.

I artiklen gennemgås, hvordan vi tidligt i livet, baseret på de oplevelser vi har, tager beslutninger om os selv og verden. Disse beslutninger bliver som love for vores liv – og vi skal have ret i dem. En måde at få ret i dem er at spille psykologiske spil, som udspilles på Dramatrekanten/Ulvetrekanten. - Download PDF fil.

  • Det symbiotiske parforhold.

I artiklen beskrives hvordan vi, i symbiosen med mor (og far), udvikler overlevelsesstrategier og mønstre, som vi bringer med os ind i symbiotiske parforhold. - Download PDF fil.

  • Psykoterapeutisk behandling af kræft.

I artiklen beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende personlige love og livsmønstre til nogen, der er positive og livsfremmende. - Download PDF fil.

  • Et Holografisk AHA!

"Min hjerne er et hologram, der er en del af det større hologram menneskeheden, der igen er en del af det større hologram universet. Det indebærer, at hvis jeg tænker en tanke i min del af hologrammet, vil det påvirke resten." - Download PDF fil.