sveng
Fa vores Nyhedsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon
  • Hvad er Girafsprog
  • Girafsprog I
  • Girafsprog II
Giraf på savannen

GIRAFSPROG

Empatisk kommunikation
Et Sprog fra Hjertet
Et redskab til konfliktløsning

Lær at tale et sprog, som bringer dig i kontakt med det, der er levende i dig selv – dine følelser og behov og med det, der er levende i andre – deres følelser og behov.
Lær at udtrykke dig på en måde, der skaber nærhed og som motiverer andre til, frivilligt og med glæde, at imødekomme dig.
Lær en vej ud af depression, udbrændthed, angst og vrede. Lær at skabe holdbare og kreative løsninger på konflikter – med respekt og empati for egne og andres følelser og behov.

Girafsprog, også kaldt Empatisk Kommunikation, Ikke Voldelig Kommunikation eller Bæredygtig Kommunikation, er et redskab til personlig udvikling og til konfliktløsning.
Det hjælper til at forebygge - og komme ud af - stress, depression, udbrændthed, angst og vrede.

På Girafsproget reagerer vi på det, vi ser og hører i stedet for på vore tolkninger og fejltolkninger – har fokus på de følelser og behov, der ligger bag alt, hvad vi foretager os – og vi beder tydeligt, om det vi ønsker på en måde, så vi motiverer andre til at imødekomme os.
Det hjælper os til at lytte med respekt og empati på egne og andres følelser og behov. 

Girafsproget fremmer samarbejdet og skaber kreative og holdbare løsninger på konflikter, overalt hvor konflikter opstår: På det personlige plan, på arbejdspladserne, i parforholdet, mellem generationerne, i skolerne og mellem etniske grupper.
Det gør det muligt at demontere, det minefelt af uløste konflikter, der nogle gange ligger mellem parterne. Derved frigøres den kreative energi, som er bunden i konflikterne. 

Hvis vi skal nå frem til holdbare løsninger på konflikter, må de basere sig på en empatisk kontakt, hvor alle parter oplever sig set og hørt.

Girafsproget er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg. Siden vi i 1990 introducerede Marshall Rosenberg og Girafsproget i Danmark, har det indgået som en integreret del af alle vore kurser i Skab Dit Liv – Træningen.

Klik for datoer, pris og tilmelding.

Girafsprog I:

Endags grundkursus for dig, der kun har lidt eller intet kendskab til Girafsproget. Teori gennemgås, belyst med situationer fra min og deltagernes hverdag. Deltagerne arbejder i grupper med situationer fra deres hverdag, således at de får en praktisk erfaring i at anvende sproget – og i hvilke faldgruber, der kan være.

Efter endt kursus udsteder vi et kursusbevis.

Klik for datoer, pris og tilmelding.

Girafsprog II:

Endags kursus for dig, der kender principperne i Girafsproget og har nogen erfaring i at praktisere det. Vi tager udgangspunkt i de problemstillinger, den enkelte deltager præsenterer. Derfor kan kurset med udbytte tages igen og igen. Der er mulighed for personligt arbejde med konfliktløsning og for øvelser i grupper.

Efter endt kursus udsteder vi et kursusbevis.

Klik for datoer, pris og tilmelding.