sveng
Fa vores Nyhedsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon
Blå stole på række.

Foredrag om Skab Dit Liv
& Girafsprog
med Claus Bülow

I foredraget, som varer ca. tre timer, viser jeg nogle enkle modeller, som illustrerer, hvordan vi tidligt i livet, baseret på de oplevelser vi har, tager beslutninger om os selv og verden.

Disse beslutninger danner grundlag for vore strategier senere i livet. Hvordan møder vi udfordringer - og hvordan møder vi os selv og andre både privat og på arbejdet? 

Bliver det på Ulvesproget - hvor vi tænker i begrænsninger - og hvor vi udtrykker os med f.eks. kritik, anklager, dom, skyld, vrede og aggression, som skaber konflikter og gør det svært at løse dem? 

Eller bliver det på Girafsproget, hvor vi tænker i muligheder og visioner - og hvor vi reagerer på det, vi ser og hører i stedet for på vores tolkninger og fejltolkninger - har fokus på følelser og behov – tydeligt beder om det vi ønsker - og skaber en empatisk kontakt, der fører til nærhed, og som danner grundlag for kreative og holdbare løsninger på konflikter. 

Jeg illustrerer, hvordan skyld, skam og vrede opstår og kan føre til depression, udbrændthed og angst – og jeg giver anvisninger på, hvordan vi kan komme ud af det med hjælp af Girafsproget. 

Hovedvægten lægger jeg på, at beskrive principperne i Girafsproget, som et redskab til konfliktløsning og personlig udvikling - illustreret med situationer fra min og deltagernes hverdag.

Se datoer for foredrag.

Se udtalelse her.