sveng
Fa vores Nyhedsbrev
Email Newsletter icon, E-mail Newsletter icon, Email List icon, E-mail List icon

Kurser for firmaer og institutioner.

  • om Girafsproget
  • Kursus beskrivelse
Giraf pa savannen

GIRAFSPROG

Empatisk kommunikation
Et Sprog fra Hjertet
Et redskab til konfliktlosning

Lar at tale et sprog, som bringer dig i kontakt med det, der er levende i dig selv dine folelser og behov og med det, der er levende i andre deres folelser og behov.
Lar at udtrykke dig pa en made, der skaber narhed og som motiverer andre til, frivilligt og med glade, at imodekomme dig.
Lar en vej ud af depression, udbrandthed og vrede. Lar at skabe holdbare og kreative losninger pa konflikter med respekt og empati for egne og andres folelser og behov.

Girafsprog, ogsa kaldt Empatisk Kommunikation, Ikke Voldelig Kommunikation eller Baredygtig Kommunikation, er et redskab til personlig udvikling og til konfliktlosning.
Det hjalper til at forebygge - og komme ud af - stress, depression, udbrandthed og vrede.

Pa Girafsproget reagerer vi pa det, vi ser og horer i stedet for pa vore tolkninger og fejltolkninger har fokus pa de folelser og behov, der ligger bag alt, hvad vi foretager os og vi beder tydeligt, om det vi onsker pa en made, sa vi motiverer andre til at imodekomme os.
Det hjalper os til at lytte med respekt og empati pa egne og andres folelser og behov.

Girafsproget fremmer samarbejdet og skaber kreative og holdbare losninger pa konflikter, overalt hvor konflikter opstar: Pa det personlige plan, pa arbejdspladserne, i parforholdet, mellem generationerne, i skolerne og mellem etniske grupper.
Det gor det muligt at demontere, det minefelt af uloste konflikter, der nogle gange ligger mellem parterne. Derved frigores den kreative energi, som er bunden i konflikterne.

Hvis vi skal na frem til holdbare losninger pa konflikter, ma de basere sig pa en empatisk kontakt, hvor alle parter oplever sig set og hort.

Girafsproget er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg. Siden vi i 1990 introducerede Marshall Rosenberg og Girafsproget i Danmark, har det indgaet som en integreret del af alle vore kurser i Skab Dit Liv Traningen.

Kontakt os for dato og pris.

Nysggerig Giraf

Foredrag og kurser i GIRAFSPROG
med Claus Blow

For firmaer og institutioner.

I foredraget, som varer tre til fire timer, viser jeg nogle enkle modeller, som illustrerer, hvordan vi tidligt i livet, baseret pa de oplevelser vi har, tager beslutninger om os selv og verden.
Disse beslutninger danner grundlag for vore strategier senere i livet og for, hvordan vi moder os selv og andre bade privat og pa arbejdet.

Bliver det pa Ulvesproget med f.eks. kritik, anklager, dom, skyld, vrede og aggression, som skaber konflikter og gor det svart at lose dem og hvor vi tanker i begransninger?

Eller bliver det pa Girafsproget, hvor vi reagerer pa det, vi ser og horer i stedet for pa vores tolkninger og fejltolkninger - har fokus pa folelser og behov tydeligt beder om det vi onsker - og skaber en empatisk kontakt, der forer til narhed, og som danner grundlag for kreative og holdbare losninger pa konflikter og hvor vi tanker i muligheder og visioner?

Jeg illustrerer, hvordan skyld, skam og vrede opstar og kan fore til depression, udbrandthed og angst og jeg giver anvisninger pa, hvordan vi kan komme ud af det med hjalp af Girafsproget.

Hovedvagten lagger jeg pa, at beskrive principperne i Girafsproget som et redskab til konfliktlosning og personlig udvikling - illustreret med situationer fra min og deltagernes hverdag.

Pa kurset, som strakker sig over n til to dage, kommer deltagerne yderligere til at arbejde i grupper med situationer fra deres hverdag. Pa den made far de en oplevelse af, hvordan sproget fungerer - hvor effektivt det kan vare - og hvor faldgruberne kan vare.

Kontakt os for dato og pris.